Milieuvriendelijk beleid

Wij zijn een lokaal bedrijf, opgericht door mensen die van ons eiland houden en hun liefde met u willen delen. We beseffen dat de schoonheid van onze wateren en ons landschap voortkomt uit een delicaat ecosysteem en dat alle maatschappelijke betrokkenen zich tot het uiterste moeten inspannen om het te kunnen behouden. Ook begrijpen we dat duurzaam toerisme begint met de keuze van een hotel dat zich inzet voor het milieu. Daarom is dit onze filosofie en zijn dit onze principes:

1- Naleving van alle vereiste milieunormen en een continu proces van toezicht op en evaluatie van de effecten op infrastructuur, faciliteiten en algemene voorzieningen. Een continu verbeteringsproces dat op duurzaamheid is gericht middels de invoering van systemen die milieueffecten aanpakken.

2- Inzetten op vermindering van vervuilende producten en niet-hernieuwbare energiebronnen en adequaat afvalbeheer dat op recycling is gericht.

3- Doorlopende interne controles en meetprocessen voor voortgaande verbetering en duurzaamheid.

4- Het overbrengen van deze filosofie aan alle personeelsleden door middel van training. Hierdoor wordt het verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu gevoed en wordt aandacht besteed aan verplichtingen en behoeften. Een werkklimaat creëren dat gunstig is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

5- De nodige technische, personele en opleidingsmiddelen aanbieden om de kwaliteit van de dienstverlening en het werk te waarborgen.

6- Doorlopende verbeteringsprocessen die op de voortreffelijkheid van onze dienstverlening zijn gericht met als doel de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Het creëren van gestroomlijnde interne communicatiekanalen om interdepartementale relaties en besluitvorming te vergemakkelijken.

7- Maximale aandacht voor de mening van de klant als voornaamste proces voor verbetering.

8- Inzetten op lokale producten in onze restaurants, bevorderen van nul-kilometer-producten en de kennis daarover uitdragen en promoten.

9- Selecteren van leveranciers en leveringen waarbij aandacht wordt besteed aan milieucriteria en versterken van de relatie met lokale bedrijven.

We nemen onze verantwoordelijkheid om een bedrijfscultuur te helpen creëren die respectvol en vriendelijk is voor het milieu.

We danken u hartelijk voor uw vertrouwen in ons en uw hulp bij het nakomen van onze verplichtingen ten aanzien van het milieu.

One World...One Earth - One Ibiza Suites - Ibiza...Welcome!!!
Wij gebruiken onze eigen cookies en die van derden, waarmee we je surfgewoonten op onze website analyseren om de kwaliteit, veiligheid en verbetering van de daarop aangeboden diensten te verzekeren. Indien de gebruiker niet uitdrukkelijk te kennen geeft of hij/zij het plaatsen van cookies al dan niet toelaat, maar wel doorgaat met het gebruik van onze website, wordt verondersteld dat deze zijn/haar toestemming gegeven heeft, en wordt hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om de in zijn/haar computer geplaatste cookies te blokkeren of verwijderen via de instellingen van de browseropties.
Meer informatie hierover vind je in onze Hoe te configureren. Aanvaarden